vítejte e-mail hlavní stránka zpět


.... na oficiálních internetových stránkách obce Halenkovice. Můžete zde získat informace o historii i současném dění v Halenkovicích, o práci zastupitelstva, o kulturních akcích, o činnosti spolků a organizací působících v naší obci. Rádi bychom poskytli možnost prohlédnout si naši obec i rodákům a všem, kteří k nám zavítali nebo mají k naší obci vztah, ale z nejrůznějších důvodů se nachází třeba na druhém konci světa.

Halenkovice
Novinky
23. 9. 2017
Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené
V zasedací místnosti budovy č. 2 MěÚ Otrokovice je v níže uvedené termíny v provozu Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené. Služba odborného poradce je bezplatná. Ve II. pololetí roku 2017 je poradenské místo k dispozici v termínech:
5. 10. | 19. 10. | 2. 11. | 16. 11. | 7. 12. | 21. 12.
vždy od 14:00 do 16:00 hod.
Kontakty na centrum:
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Tel.: 575 570 600 nebo 777 005 421
e-mail: zlin@czp-zk.cz
21. 9. 2017
MČR v letním biatlonu
Ve dnech 16. a 17. 9. 2017 proběhlo v Letohradu Mistrovství České republiky v letním biatlonu žactva. Z halenkovického klubu se na tuto sportovní událost kvalifikovalo jedenáct soutěžících. Ani letos se naši reprezentanti nevrátili s prázdnou. Gratulujeme. Více informací naleznete ...zde.
21. 9. 2017
Moje první školní tablo
Zlínský deník ve své rubrice "Moje provní školní tablo" představuje prvňáčky ze Zlínska. Tento týden se čtenáři mohou seznámit i s novými žáčky obou halenkovických prvních tříd ...více.
20. 9. 2017
Modelářský kroužek
Modelářský kroužek zahajuje svou činnost pro školní rok
2017 - 2018 v pátek 22. 9. 2017 v dílnách ZŠ Halenkovice (budova nové školy). Začátek v 15:30 hod. Nové zájemce přijímáme od 7 let věku. Na první schůzku je potřeba přinést si deníček a přezůvky. Cena za celý školní rok činí 350,- Kč.
20. 9. 2017
Poradna pro děti
Dětský lékař MUDr. Karel Okénka oznamuje, že poradna pro děti se v ordinaci budovy OÚ Halenkovice uskuteční dne 17. 10. 2017 v době od 11:00 do 12:00 hod.
18. 9. 2017
Obnova katastrálního operátu
Seznámení vlastníků pozemků s výsledky obnovy proběhne v termínu 23. 10. – 3. 11. 2017 v místnosti Klubu seniorů v budově OÚ Halenkovice.
Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen v následujících termínech:
pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.
pátek 8:00 – 15:00 hod.
Možnost uplatnění námitek bude možné nejpozději do 17. 11. 2017. Vyhlášení platnosti se předpokládá v termínu 20. 11. 2017. Nezapomeňte na povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí.
18. 9. 2017
Cvičení s míči
Na cvičení není nikdy pozdě – cvičení seniorů. Cvičení s míči probíhá každý čtvrtek.
Začátek v 15:45 hod. v tělocvičně ZŠ Halenkovice. Prosíme, vezměte si s sebou míče, cvičky a pitíčko. Začínáme 21. září 2017.
18. 9. 2017
Přednáška o první pomoci
Klub seniorů Halenkovice Vás zve na „přednášku o první pomoci s promítáním“.
Přednáší: Ing. Jiří Fürst
V pondělí 25. září 2017 v 15:00 hod. na přísálí OÚ Halenkovice.
13. 9. 2017
Dotační program "Dešťovka Halenkovice"
Obec Halenkovice vyhlašuje dotační program "Dešťovka Halenkovice". Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tím množství odebírané podzemní pitné vody. Oprávněným příjemcem může být vlastník a stavebník obytného domu s trvalým bydlištěm v Halenkovicích.
Žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období od 15. 9. 2017 a to až do vyčerpání alokace.
Alokace programu činí 1 200 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů maximálně však 60 000,- Kč.
 - Podrobné informace o dotaci (pdf)
 - Žádost o získání dotace (xlsx)
 - Zpětvzetí žádosti o dotaci (rtf)

12. 9. 2017
III. kolo Českého poháru v letním biatlonu
Ve dnech 2. - 3. září  proběhlo v areálu Eduard u Jáchymova již III. kolo Českého poháru v letním biatlonu. Na startovní čáru dvoudenního klání se postavilo přes čtyřista biatlonistů kategorií žáci, dorostu a dospělých - samozřejmě i s účastí halenkovických závodníků. Ti se v nabité konkurenci vůbec neztratili ...více.
10. 9. 2017
Turnaj fotbalových přípravek 2017
V sobotu 2. září 2017 se na halenkovickém fotbalovém hřišti uskutečnil již čtvrtý ročník Turnaje fotbalových přípravek. Srovnání fotbalových dovedností podstoupilo celkem jedenáct týmů ...více.
9. 9. 2017
Nezaměstnanost v Halenkovicích
V měsíci srpen 2017 bylo v rámci obce Halenkovice evidováno 23 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Halenkovicích dosáhla 1,86%. Oproti měsíci červenec 2017, kdy bylo v obci evidováno 26 uchazečů o zaměstnání, a nezaměstnanost dosáhla 2,10%, se jedná o pokles nezaměstnanosti o 0,24%.
7. 9. 2017
Letní investiční akce
Léto, čas prázdnin a dovolených pomalu končí, v Halenkovicích se ale nezahálelo. Probíhaly tradiční prázdninové úpravy a opravy v obou budovách základní školy a U Svatých a na Dolině se budovala nová kanalizace. Fotografie z těchto akcí máte k dispozici ...zde.
6. 9. 2017
Oprava cesty Na Záhumení
Klub seniorů Halenkovice Vás zve na „setkání po prázdninách a promítání fotografií krásné přírody a míst v Halenkovicích.“ Setkání se uskuteční v pondělí 11. září 2017 v 15:00 hod. na přísálí OÚ Halenkovice.
5. 9. 2017
Zahájení školního roku
V pondělí 4. září 2017 opět ožily třídy halenkovické základní školy. První den školního roku 2017/2018 byl zahájen slevnostním setkáním žáků, učitelů a rodičů na prostranství před novou školou. Součástí tohoto ceremoniálu bylo i odhalení pamětní desky pana Karla Zezuly – významné halenkovické osobnosti a bývalého ředitele halenkovické školy. Fotogalerii z prvního školního dne i s nahlédnutím do tříd máte k dispozici ...zde.
5. 9. 2017
Zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 18:00 hod se v budově jídelny ZŠ Halenkovice uskutečnilo XVII. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení zasedání máte k dispozici ...zde.
5. 9. 2017
Zumba a posilovací cvičení
Dostaňte se do formy - od září se znovu cvičí.
Každé pondělí od 19:30 do 21:00 hod. probíhá v tělocvičně ZŠ Halenkovice cvičení s prvky zumby a protahovací cvičení. První setkání proběhlo 4. září 2017.
Podrobné informace poskytne paní D. Janečková na tel. 776 193 777.

Každou středu od 19:30 do 21:00 hod. probíhá v tělocvičně ZŠ Halenkovice cvičení pro ženy pod vedením Jarky Nádvorníkové.
Cvičení jsou zaměřena na zlepšení kondice, rytmiku, pohyblivost a vytrvalost. Přijďte si protáhnout a rozpohybovat tělo, přijďte si s námi zacvičit!
30. 8. 2017
Rozlosování fotbalové soutěže přípravek ročník 2017/2018
Na konci srpna byla rozlosována podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018 fotbalové soutěže přípravek, které se účastní i týmy dětí z Halenkovic. Rozlosování máte k dispozici ...zde.

28. 8. 2017
Nová nařízení veterinární správy - prasečí mor
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Zlín vydává dne 24.08.2017 pod čj. SVS/2017/101153-Z - Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádná veterinární opatření – Vymezení zamořené oblasti a Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat. K dokumentu jsou dvě přílohy: Vzor objednávky laboratorního vyšetření a Vzor veterinárního osvědčení. Toto nařízení ruší předešlá nařízení KVSZ ze dne 2. 8. 2017 čj. SVS/2017/092805-Z a ze dne 3. 8. 2017 čj. SVS/2017/093085-Z.
Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
Objednávka veterinárního vyšetření

- - - - - - - - - - - - - - - Archiv novinek - - - - - - - - - - - - - - -
Poslední aktualizace úřední desky 18. 9. 2017
Nejnovější dokumenty úřední desky:

Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice

Zveřejněno od 19. 9. 2017 do 5. 10. 2017

MěÚ Otrokovice, odbor ŽP, čj. OŽP/39874/2017/HOF, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vrtaná studna a vodovod
Zveřejněno od 11. 9. 2017 do 27. 9. 2017

MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP, čj. MUUH-SŽP/65758/2017/KreS – Rozhodnutí – Uznání vlastní honitby Velehrad sloučením honiteb Bunč - ev. Č. 10, Velehrad – ve. č. 11, Komínky – ev. Č. 12, Budačina – ev. č. 13 a Halenkovice.
Zveřejněno od 11. 9. 2017 do 27. 9. 2017

Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
Zveřejněno od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017

Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
Objednávka veterinárního vyšetření
Zveřejněno od 29. 8. 2017 do 14. 9. 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Zveřejněno od 21. 8. 2017 do 23. 10. 2017

Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové:
Chodník od školy po Dolní Konec - 1
Chodník od školy po Dolní Konec - 2
Chodník od školy po Dolní Konec - 3
Křižovatka - Zádřinové
Zveřejněno od 8. 6. 2017 do 15. 9. 2017

Úřední deska se všemi aktuálně vyvěšenými dokumenty
Přehled připravovaných kulturních a společenských akcí
7. 10. 2017 – sobota
Drakiáda
Pořádá LMK Halenkovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Halenkovice na modelářském letišti Vrchovice.
20. a 21. 10. 2017 – pátek a sobota
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Pátek 14:00 až 22:00 hod. budova OÚ Halenkovice
Sobota 8:00 až 14:00 hod. budova OÚ Halenkovice
Přehled kulturních a společenských akcí připravovaných na rok 2017 ...zde.

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší kulturní nebo společenské akce na našich stránkách, dejte nám vědět na e-mailovou adresu obec@halenkovice.cz. Podmínkou je konání akce v katastru naší obce. Pro zveřejnění pozvánky uveďte termín, čas, místo a stručný popis konané akce.

Nabídka pracovních příležitostí
Dokument "Přehled volných míst" pro Zlín a okolí je aktualizován ke dni 3. 8. 2017.

Přehled volných míst (srpen 2017) pdf 2,9 MB
Poslední aktualizace: 23. 9. 2017
Kontakty na obecní úřad
Obecní úřad Halenkovice
763 63 Halenkovice 76

telefon, fax: 577 945 736
úřad mobil: 737 230 573
starosta: 724 179 299
místostarosta: 602 517 169
e-mail:
obec@halenkovice.cz
obec.halenkovice@seznam.cz
web:
http://www.halenkovice.cz
Podrobné informace a kontakty
Obecní úřad - činnost
Úřední úkony - přehled
Místní poplatky - přehled
Upomínkové předměty - prodej
Systém integrované výstražné služby
eGovernment
eGovernment Czech POINT v Halenkovicích

Datové schránky
Formuláře
Formuláře pro podání žádosti o prominutí místního poplatku
Formuláře pro finanční vyúčtování dotace na činnost
Veřejně přístupný internet
Veřejný internet Všeobecné informace

Provozní řád internetových pracovišť
Územní plán obce
územní plán Územní plán Obce Halenkovice ke stažení

Mapový portál obce Halenkovice
Registr oznámení veřejných funkcionářů
Podrobnosti o Registru oznámení
Kde nás najdete?
Halenkovice GPS Loc:
49°10'15.683"N, 17°28'17.601"E

mapka Mapa
Letecké foto 2005
Letecké foto 2010
Zlínský kraj
Mikroregion Chřiby
Jak se k nám dostanete?
Program budovy OÚ
září 2017
Halenkovický hřbitov
Mapa hřbitova
www.hrbitovy.com
Farnost Halenkovice
Informace o obřadech, kontakt
Fotografování v kostele
Výměna dokladů
Cestovní pasy
Dětské cestovní doklady
Občanské průkazy
Řidičské průkazy
Kroužky a zájmy v obci
Kroužky a zájmy - děti MŠ
Kroužky a zájmy - děti ZŠ
Kroužky a zájmy - dospělí

Změny prosím hlaste na tel. 737 230 573
Cvičení pro děti
Informace o cvičení a Centru pro děti

Cvičení pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Prázdninová přestávka

Centrum pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Prázdninová přestávka
Klub seniorů
Informace o Klubu seniorů
Fotogalerie Klubu seniorů

Nejbližší připravovaná akce klubu:
Přednáška o první pomoci s promítáním
Přednáší: Ing. Jiří Fürst
V pondělí 25. září 2017 v 15:00 hod. na přísálí OÚ Halenkovice.
Kabelová televize
Kabelová televize - programy
Infokanál Halenkovice
Kabelový internet
Bezdrátový rozhlas
Policie ČR
Obvodní oddělení Napajedla
Masarykovo nám. 87
763 61 Napajedla
Telefon: 974 666 731
E-mail: zl.oop.napajedla.podatelna
@pcr.cz
Pošta Halenkovice - PSČ 763 63
telefon: 577 945 765
Další informace
Ekologie
Čistička odpadních vod
Odpady, sběrné dvory
Kompostéry zdarma
Třídění odpadu
Recyklace elektrospotřebičů
Kontejnery na textil
Recyklační poplatek
Ochrana ovzduší
Provoz komínů
Spalování suché trávy
Ochrana obyvatelstva
Jak postupovat v ohrožení - instruktážní videoklipy
Hejtmanství pro bezpečí občanů - příručka
Odstranění povodňových škod
Hygiena po záplavách
Likvidace plísní v budovách
Postup při regeneraci studní
MAS Severní Chřiby a Pomoraví
Internetové stránky MAS Dotazník pro obyvatele regionu Severní Chřiby a Pomoraví
Pomoc ohroženým, charita
Středisko rané péče Educo
Centrum denních služeb pro seniory
Oddělení sociální pomoci MěÚ Otrokovice
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Komunitní plánování
Fond ohrožených dětí
Adopce seniorů
DPS Pohořelice
Pomoc proti domácímu násilí
Finanční poradna
Sociální poradenství
Bezplatná krizová linka pro zdravotně postižené
Brožura "Pomoc v nepříznivých životních situacích"
Přehled Sociálních služeb v Otrokovicích
Noclehárna Samaritán Otrokovice
Odběr vod - povolení, studny
Péče o studny - příručka
Informace o povoleních
Doplňující info o povoleních
Leták
Informace pro chovatele
Africký mor prasat
Ptačí chřipka - Doporučení Státní veterinární správy
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace
Halenkovice na webu
TJ Halenkovice
Divadelní spolek Haleny
Klub biatlonu Halenkovice
Farnost Halenkovice
Turistický a tábornický oddíl Halenkovice
ČZS Halenkovice - Pálenice
Folklórní kroužek Pláňata
Country klub Halenkovice
Knihovna Halenkovice
LMK Halenkovice
ZŠ Halenkovice
Fotogalerie ZŠ Halenkovice
Hasiči Halenkovice
Turistika a cykloturistika
Souhrnné informace
Nová a upravená legislativa
Zákon o střetu zájmů
Novela živnost. zákona I.
Novela živnost. zákona II.
Finanční arbitr
Všeobecné informace
Formulář návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem
Halenkovický fotbal FB TJ Halenkovice

Komentáře k zápasům
Aktuální tabulka - muži
Los podzim 17 - 18 muži
Los podzim 17 - 18 přípravka

Ha-la liga - turnaj v malé kopané
Ha-la liga ročník 2014

Letní fotbalový turnaj 2014
Letní fotbalový turnaj 2013
Letní fotbalový turnaj 2012
Letní fotbalový turnaj 2011
Letní fotbalový turnaj 2010
Letní fotbalový turnaj 2009
Letní fotbalový turnaj 2008
Všeobecné informace o stránkách www.halenkovice.cz
Zřizovatelem a vlastníkem domény a internetových stránek www.halenkovice.cz je Obecní úřad Halenkovice.
© Copyright 1998 - 2010 OÚ Halenkovice.
TOPlist Statistika návštěv stránek
l  informace o stránkách a poděkování   l   webmaster   l   původní www stránky (bez aktualizace)  l