vítejte e-mail hlavní stránka zpět


.... na oficiálních internetových stránkách obce Halenkovice. Můžete zde získat informace o historii i současném dění v Halenkovicích, o práci zastupitelstva, o kulturních akcích, o činnosti spolků a organizací působících v naší obci. Rádi bychom poskytli možnost prohlédnout si naši obec i rodákům a všem, kteří k nám zavítali nebo mají k naší obci vztah, ale z nejrůznějších důvodů se nachází třeba na druhém konci světa.

Halenkovice
Novinky
27. 4. 2017
Pálení čarodějnic
Slet čarodějnic a čarodějů s čarodějným rejděním pořádá na modelářském letišti na Vrchovici SDH Halenkovice.
Sraz čarodějných bytostí 30. 4. v 17:30 hod. před kulturním domem, odtud se průvod vydá směrem k modelářskému letišti na Vrchovici. Plakát akce s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
27. 4. 2017
Požární poplach
Ve středu 26. 4. 2017 v 15:30 hod. se v Halenkovicích rozezněla siréna varovného systému. Důvodem byl požár průmyslového objektu v Tlumačově, ke kterému v krátkém čase vyjela i jednotka halenkovických hasičů. Podrobné informace o průběhu likvidace požáru a fotografie máte k dispozici ...zde.
26. 4. 2017
Halenkovice Run 2017
V neděli 14. 5. 2017 se v Halenkovicích uskuteční první ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež.
Start v 15:00 hod. na Horních Kržlích, na konci cesty, u cesty u lesa, nebo společný odchod ve 13:30 hod. od budovy OÚ na Pláňavách.
Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Dvojice, jednotlivci i malé děti s rodiči se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Uzávěrka přihlášek 8. 5. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobé informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
25. 4. 2017
Divadlo žáků ZŠ - fotogalerie
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice sehráli v pátek 21. a v neděli 23. dubna 2017 v sále KD Halenkovice pohádku Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda.
Fotografie z generální zkoušky máte k nahlédnutí ...zde.
Fotografie z představení si můžete prohlédnout ...zde.
24. 4. 2017
Výlet do pohádky - plakát
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. ročník halenkovického Výletu do pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině u střelnice.
Další informace např. o mimořádných autobusových linkách a možnostech parkování máte k dispozici na plakátu akce.

24. 4. 2017
Příprava a organizace Výletu do pohádky 2017
Vážení občané, žádáme vás o spolupráci při přípravě a organizaci akce Výlet do pohádky, která proběhne 3. června 2017.
Hledáme především dobrovolníky na zajištění chodu bufetů, pořadatelské služby, organizování dopravy, účinkování v pohádce apod. I drobná pomoc bude přínosem.
Přehled všech termínů, důležitých pro organizaci této akce (schůzky, brigády, výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte k dispozici ...zde.
24. 4. 2017
Cvičení pro děti, Centrum pro děti
Cvičení pro děti od 1 do 4 let se v tělocvičně ZŠ Halenkovice uskuteční v pátek 28. 4. 2017, cvičíme v 15:30 hod. S sebou: pohodlné oblečení, vhodnou obuv a pití pro děti i rodiče.
Zveme i další děti podobného věku - možnost i jednotlivého vstupu.
Těší se na Vás Veronika ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice.

Centrum pro děti při Mateřské škole Halenkovice se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 v MŠ Halenkovice v 15:30 hod.
S sebou: přezůvky a pití pro děti i rodiče
Centrum je určeno především dětem, které ještě nenavštěvují MŠ.
24. 4. 2017
MUDr. Petr Káňa - ŘD
MUDr. Petr Káňa oznamuje, že ve čtvrtek 27. a v pátek 28. dubna 2017 má řádnou dovolenou. Zastupuje MUDr. Talaš ve svých ordinačních hodinách.
22. 4. 2017
Zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 18:00 hod se v budově OÚ Halenkovice uskuteční XV. zasedání Zastupitelstva obce.
Pozvánku s programem zasedání máte k dispozici ...zde.
22. 4. 2017
Sběr papíru
Vážení občané, rodiče a žáci! Tradiční sběr papíru proběhne u naší nové školy ve středu 26. 4. a ve čtvrtek 27. 4. 2017
od 09:00 do 17:00 hod. Sběr papíru je určen pro širokou veřejnost. Prosíme všechny občany, rodiče a žáky, aby papír pečlivě roztřídili dle druhu:
  . kancelářský papír a noviny (černobílé)
  . časopisy a letáky (barevné)
  . lepenka a krabice
Sběr papíru pořádá ZŠ Halenkovice ve spolupráci s OÚ Halenkovice.
20. 4. 2017
Návrh Závěrečného účtu Obce Halenkovice za rok 2016
Na stránce "Finance" a "Úřední deska" byly zveřejněny dokumenty Návrhu Závěrečného účtu Obce Halenkovice za rok 2016.
18. 4. 2017
Přerušení dodávky elektrické energie
E.ON ČR, a.s. v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. §25 odst. (4) d) 6 oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie
ve středu 3. 5. 2017 od 07:30 hod. do 13:30 hod. v části obce Záhumení (u hlavní cesty)
Přehled dotčených adres ...zde.
Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím projednání na E.ON Česká republika, s.r.o.
13. 4. 2017
Nezaměstnanost v Halenkovicích
V měsíci březen 2017 bylo v rámci obce Halenkovice evidováno 31 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Halenkovicích dosáhla 2,36%. Oproti měsíci únor 2017, kdy bylo v obci evidováno 35 uchazečů o zaměstnání, a nezaměstnanost dosáhla 2,76%, se jedná o pokles nezaměstnanosti o 0,4%.
13. 4. 2017
Humanitární sbírka
Obec Halenkovice ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku.
Sbírka se uskuteční ve středu 10. května a ve čtvrtek 11. května 2017
čas: od 15:00 hod. do 17:00 hod.
místo: Halenkovice KD – klub seniorů
Podrobné informace o sbírce máte k dispozici ...zde.
Bližší informace na tel.: 224 316 800 nebo 224 317 203.
13. 4. 2017
Rozbory pitné vody
Uživatelé vlastních zdrojů pitné vody mají možnost provedení zpoplatněného Kráceného rozboru vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Podrobné informace a cena rozboru je uvedena ...zde.
5. 4. 2017
Halenkovická trnka - výsledky
V sobotu 1. 4. 2017 byly v sále KD Halenkovice vyhlášeny výsledky 11. ročníku koštu ovocných pálenek Halenkovická trnka. Na základě degustace, která proběhla ve společenské místnosti pěstitelské pálenice v pátek 24. 3. 2017, byli vyhlášeni následující vítězové:
Kategorie trnka - byla vyhlášena dvě první místa
   Luděk Štěpáník - Halenkovice
   Drahomír Kocián - Újezdsko
Kategorie ovocná pecková - vítěz
   Jiří Pavelka - Halenkovice
Kategorie ovocná jádrová - vítěz
   Oldřich Prokop - Halenkovice
Kompletní výsledky 11. ročníku Halenkovické trnky máte k dispozici ...zde.
5. 4. 2017
Sbírka na pomoc postiženým požárem
V sobotu 25. 3.2017, v nočních hodinách, hořely ve Velkém Ořechově dva domy. Jednou z postižených je i rodina Petry Čechmanové, rozené Vojtkové, rodačky z Halenkovic. Na pomoc postiženým rodinám byla vyhlášena finanční sbírka. O její zveřejnění a žádost o pomoc obyvatel Halenkovic byli starostou Velkého Ořechova požádáni i zástupci naší obce.
Informace o požáru včetně fotografií postižených domů ...zde.
Informace pro dárce ...zde.
2. 4. 2017
Připravované rekonstrukce a investiční akce
Na roky 2017, 2018 a 2019 jsou připravovány rekonstrukce obecních parčíků, sportoviště u Nové školy, odkanalizování místní části Dolina, oprava komunikace a parkoviště na Záhumení a další. Podrobnější informace o těchto akcích máte k dispozici ...zde.
22. 3. 2017
Kotlíkové dotace
Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace). Podrobné informace ...zde.
13. 3. 2017
Výběr poplatků pro rok 2017
Výběr poplatků pro rok 2017 (odpady, stočné, kabelová televize, psi) bude zahájen 15. března 2017. Zvyšuje se poplatek ze psů – 200 Kč/1 pes. Výše ostatních poplatků zůstává nezměněna.
Kontakt: 577 945 736, 737 230 573
e-mail: obec@halenkovice.cz
Podrobné informace o platbě místních poplatků máte k dispozici ...zde.
- - - - - - - - - - - - - - - Archiv novinek - - - - - - - - - - - - - - -
Poslední aktualizace úřední desky 22. 4. 2017
Nejnovější dokumenty úřední desky:

Pozvánka na XV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Zveřejněno od 19. 4. 2017 do 28. 4. 2017

Porovnání všech pololožek výpočtu ceny vodného a stočného - volné výpustě
Porovnání všech pololožek výpočtu ceny vodného a stočného - ČOV Halenkovice
Porovnání všech pololožek výpočtu ceny vodného a stočného - Součtové porovnání
Zveřejněno od 20. 4. 2017 do 20. 5. 2017

Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
Zveřejněno od 10. 4. 2017 do 1. 11. 2017

Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice.
Zveřejněno od 21. 1. 2017 do 25. 9. 2017

Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině
Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
Situace stavby
Situační výkres č. 1
Situační výkres č. 2
Situační výkres č. 3
Koordinační situační výkres č. 1
Koordinační situační výkres č. 2
Vodovod - Studie zákres
Seznam dotčených pozemků
Seznam uvažovaných přípojek
Zveřejněno od 21. 1. 2017 do 25. 9. 2017

Kompletní text výzvy
Přehled pozemků a jejich vlastníků
Zveřejněno od 23. 8. 2015 do 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Seznam nemovitých věcí
Zveřejněno od 22. 7. 2014 do 22. 7. 2024

Úřední deska se všemi aktuálně vyvěšenými dokumenty
Přehled připravovaných kulturních a společenských akcí
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
Slet čarodějnic a čarodějů s čarodějným rejděním pořádá na modelářském letišti na Vrchovici SDH Halenkovice.
Sraz čarodějných bytostí 30. 4. v 17:30 hod. před kulturním domem, odtud se průvod vydá směrem k modelářskému letišti na Vrchovici. Plakát akce s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
7. 5. 2017
Halenkovická pouť

14. 5. 2017
Halenkovice Run 2017
V neděli 14. 5. 2017 se v Halenkovicích uskuteční první ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež.
Start v 15:00 hod. na Horních Kržlích, na konci cesty, u cesty u lesa, nebo společný odchod ve 13:30 hod. od budovy OÚ na Pláňavách.
Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Dvojice, jednotlivci i malé děti s rodiči se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Uzávěrka přihlášek 8. 5. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobé informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
Přehled kulturních a společenských akcí připravovaných na rok 2017 ...zde.

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší kulturní nebo společenské akce na našich stránkách, dejte nám vědět na e-mailovou adresu obec@halenkovice.cz. Podmínkou je konání akce v katastru naší obce. Pro zveřejnění pozvánky uveďte termín, čas, místo a stručný popis konané akce.

Nabídka pracovních příležitostí
Dokument "Přehled volných míst" pro Zlín a okolí je aktualizován ke dni 5. 4. 2017.

Přehled volných míst (duben 2017) pdf 2,5 MB
Poslední aktualizace: 27. 4. 2017
Kontakty na obecní úřad
Obecní úřad Halenkovice
763 63 Halenkovice 76

telefon, fax: 577 945 736
úřad mobil: 737 230 573
starosta: 724 179 299
místostarosta: 602 517 169
e-mail:
obec@halenkovice.cz
obec.halenkovice@seznam.cz
web:
http://www.halenkovice.cz
Podrobné informace a kontakty
Obecní úřad - činnost
Úřední úkony - přehled
Místní poplatky - přehled
Upomínkové předměty - prodej
Systém integrované výstražné služby
eGovernment
eGovernment Czech POINT v Halenkovicích

Datové schránky
Formuláře
Formuláře pro podání žádosti o prominutí místního poplatku
Formuláře pro finanční vyúčtování dotace na činnost
Veřejně přístupný internet
Veřejný internet Všeobecné informace

Provozní řád internetových pracovišť
Územní plán obce
územní plán Územní plán Obce Halenkovice ke stažení

Mapový portál obce Halenkovice
Registr oznámení veřejných funkcionářů
Podrobnosti o Registru oznámení
Kde nás najdete?
Halenkovice GPS Loc:
49°10'15.683"N, 17°28'17.601"E

mapka Mapa
Letecké foto 2005
Letecké foto 2010
Zlínský kraj
Mikroregion Chřiby
Jak se k nám dostanete?
Program budovy OÚ
duben 2017
Halenkovický hřbitov
Mapa hřbitova
www.hrbitovy.com
Farnost Halenkovice
Informace o obřadech, kontakt
Fotografování v kostele
Výměna dokladů
Cestovní pasy
Dětské cestovní doklady
Občanské průkazy
Řidičské průkazy
Kroužky a zájmy v obci
Kroužky a zájmy - děti MŠ
Kroužky a zájmy - děti ZŠ
Kroužky a zájmy - dospělí

Změny prosím hlaste na tel. 737 230 573
Cvičení pro děti
Informace o cvičení a Centru pro děti

Cvičení pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Pátek 28. 4. 2017 v 15:30 hod. tělocvična ZŠ Halenkovice.
Centrum pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Čtvrtek 27. 4. 2017 v 15:30 hod. MŠ Halenkovice.
Klub seniorů
Informace o Klubu seniorů
Fotogalerie Klubu seniorů

Nejbližší připravovaná akce klubu:
Beseda O česneku
středa 26. 4. 2017 v 15:00 hod. v přísálí OÚ Halenkovice.
Kabelová televize
Kabelová televize - programy
Infokanál Halenkovice
Kabelový internet
Bezdrátový rozhlas
Policie ČR
Obvodní oddělení Napajedla
Masarykovo nám. 87
763 61 Napajedla
Telefon: 974 666 731
E-mail: zl.oop.napajedla.podatelna
@pcr.cz
Pošta Halenkovice - PSČ 763 63
telefon: 577 945 765
Další informace
Ekologie
Čistička odpadních vod
Odpady, sběrné dvory
Kompostéry zdarma
Třídění odpadu
Recyklace elektrospotřebičů
Kontejnery na textil
Recyklační poplatek
Ochrana ovzduší
Provoz komínů
Spalování suché trávy
Ochrana obyvatelstva
Jak postupovat v ohrožení - instruktážní videoklipy
Hejtmanství pro bezpečí občanů - příručka
Odstranění povodňových škod
Hygiena po záplavách
Likvidace plísní v budovách
Postup při regeneraci studní
MAS Severní Chřiby a Pomoraví
Internetové stránky MAS Dotazník pro obyvatele regionu Severní Chřiby a Pomoraví
Pomoc ohroženým, charita
Středisko rané péče Educo
Centrum denních služeb pro seniory
Oddělení sociální pomoci MěÚ Otrokovice
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Komunitní plánování
Fond ohrožených dětí
Adopce seniorů
DPS Pohořelice
Pomoc proti domácímu násilí
Finanční poradna
Sociální poradenství
Bezplatná krizová linka pro zdravotně postižené
Brožura "Pomoc v nepříznivých životních situacích"
Přehled Sociálních služeb v Otrokovicích
Noclehárna Samaritán Otrokovice
Odběr vod - povolení, studny
Péče o studny - příručka
Informace o povoleních
Doplňující info o povoleních
Leták
Informace pro chovatele
Africký mor prasat
Ptačí chřipka - Doporučení Státní veterinární správy
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace
Halenkovice na webu
Divadelní spolek Haleny
Klub biatlonu Halenkovice
Farnost Halenkovice
Turistický a tábornický oddíl Halenkovice
ČZS Halenkovice - Pálenice
Folklórní kroužek Pláňata
Country klub Halenkovice
Knihovna Halenkovice
LMK Halenkovice
ZŠ Halenkovice
Fotogalerie ZŠ Halenkovice
Hasiči Halenkovice
Turistika a cykloturistika
Souhrnné informace
Nová a upravená legislativa
Zákon o střetu zájmů
Novela živnost. zákona I.
Novela živnost. zákona II.
Finanční arbitr
Všeobecné informace
Formulář návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem
Halenkovický fotbal FB TJ Halenkovice
Muži - poslední zápas:
Halenkovice - Doubravy
10 : 0
Góly:
Polášek, Stuchlík 2x, Režný T. 2x, Marholt 2x, Sudolský 3x
Komentář k zápasu
Tabulka a výsledky - muži
Los jaro 16 - 17 muži
Los jaro 16 - 17 přípravka
Los jaro 16 - 17 žáci

Ha-la liga - turnaj v malé kopané
Ha-la liga ročník 2014

Letní fotbalový turnaj 2014
Letní fotbalový turnaj 2013
Letní fotbalový turnaj 2012
Letní fotbalový turnaj 2011
Letní fotbalový turnaj 2010
Letní fotbalový turnaj 2009
Letní fotbalový turnaj 2008
Všeobecné informace o stránkách www.halenkovice.cz
Zřizovatelem a vlastníkem domény a internetových stránek www.halenkovice.cz je Obecní úřad Halenkovice.
© Copyright 1998 - 2010 OÚ Halenkovice.
TOPlist Statistika návštěv stránek
l  informace o stránkách a poděkování   l   webmaster   l   původní www stránky (bez aktualizace)  l